вітчизняний
виробник
найбільший
ассортимент сіток
доступні
ціни

Дилерам

До уваги дилерiв

Центр "Сiтка" розширює дiлерську мережу в регiонах України.

З бiльш нiж 80 видiв сiтки власного виробництва, та бiльш нiж з 50 видiв iншої ми запропонуємо Вам найбiльш лiквiднi позицiї Центр "Сiтка" надає Дилеру спецiальнi цiни та вигiднi умови, здiйснює рекламну пiдтримку, а саме: контактнi даннi Дилера вносяться в усi нашi рекламнi матерiали, рекламнi блоки в всеукраїнських рекламних виданнях (Бiзнес;Бiзнес-прайс листи;Стройся) iнформацiйно-рекламнi буклети.

Центр "Сiтка" сплачує вартiсть рекламного блоку в будь-якому рекламному виданнi регiону Дилера. Дилер отримує повну iнформацiйну пiдтримку. нашi представники в будь-який момент надають iнформацiйно-консультацiйнi послуги представникам Дилера по застосуванню товару, цiноутворенню та по формуванню найбiльш оптимальних складських запасiв.

Продавець бере на себе зобов'язання щодо захисту дилера вiд недоброзичливої конкуренцiї з боку конкуруючих структур шляхом зниження вiдпускних цiн, додаткової реклами, участi у виставках , тощо.

У випадку, якщо деякi з позицiй запропонованого товару не матимуть попиту, Центр "Сiтка" гарантує провести замiну нелiквiдних на Ваш погляд позицiй на бiльш лiквiднi, або повернути грошi.

При торгiвельнiй нацiнцi в 15-20% для середньо оптових покупцiв, вiдпускна цiна. Дилера не перевищуватиме середню ринкову цiн.

Мiнимальний рекомендований асортимент  (в форматі MS WORD)